европеид

европеид
антроп. припадник на човечката раса (што живее во Европа или на друг континент) чии основни одлики се светла боја на кожата, мека коса, високо и рамно чело и др.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”