дипломатски имунитет

дипломатски имунитет
меѓународно признаени и загарантирани права и повластици на дипломатските претставници на подрачјето на државата во која се акредитирани: апсолутна неповредливост на личностите и на нивните живеалишта, неподложност на домашните судови, исклучување од даноците и царините, право да се служат со курири (кои се заштитени на истиот начин во својата служба)

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”