делувиум

делувиум
(лат. de-, luere мие) геол. нанос во подножјето на падини што настанал со смивање на ситни честици земја и камења.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”