Лојд

Лојд
(анг. Lloyd) 1. друштво за поморско осигурување и превоз, основано во 18. век во Лондон (називот доаѓа од името на Едвард Лојд, сопственик на кафеаната во која се состанувало поморците и трговските посредници)
2. назив на поголем број паробродски друштва и на неколку весници
3. приватен институт за преглед и класификација на трговски бродови, основан во 18. век во Лондон.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”