гностичари

гностичари
(грч. gnosis, gnostes) мн. христијански филозофи од првите векови што се обидувале, со помошта на космогониските теории и ориенталната теологија, апсолутно да ја утврдат христијанската религија и да го постават христијанството како највисок принцип на светот
гностици.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”