глутаминска киселина

глутаминска киселина
важна состојка на мускулната белковина
се применува терапевтски за подигање на умствената и физичката работна способност.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”