гасификација

гасификација
(лат. gasificatio) физ. 1. претворање на тврдо гориво (камен јаглен, тресет, лигнит, дрво и сл.) во гас за гориво
2. воведување на гасни уреди за користење на гас како енергетско гориво во домаќинствата и во индустријата.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”