волтеризам

волтеризам
1. филозофија и начин на мислење на францускиот филозоф Волтер (1694-1778)
2. фриволен, епикурејски начин на мислење, како кај Волтер
волтеријанизам.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”