верофон

верофон
(фр. verre, грч. phone тон) муз. музички инструмент што се состои од два реда вински чаши со различна големина што се штимуваат хроматски со турање вода во нив, а потоа произведуваат тонови со удирање со влажни прсти по нив.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”