валутен дампинг

валутен дампинг
(анг. dumping) девалвација на парите
законска промена на односот на паричната единица спрема златото или спрема други валути.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”