борсталски систем

борсталски систем
(по англискиот град Борстал) специјален воспитен систем за малолетни престапници
се состои од душевна и друштвена соработка на воспитувачот и воспитаниците, при што посебно се води сметка за тоа дека поединецот најлесно се поправа во допирот со друштво, а не со изолација во затворен простор каде секогаш му е отворена можноста за допир со злосторниците.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”