З

З
з деветта буква од македонската кирилица и од македонската латиница (Z, z)
како скратеница: Z = положба на зенитот
z = зенитна далечина
мат. z = трета оска во просторниот праволиниски координатен систем, оската апликата
хем. Zn = цинк
Zr = циркониум.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”