билдира

билдира
(гер bilden) вежба, гимнастицира си ги развива мускулите, си ги култивира телесната сила и изгледот

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”