билатерализам

билатерализам
екон систем на размена и плаќање што се засновува врз спогодба меѓу две земји со пребивање на меѓусебните побарувања, паричните средства што една земја ги остварува со извозот во друга земја се врзани само за плаќање на увозот од таа земја и не може да се користат за плаќање во трети земји

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”