бактериостатици

бактериостатици
(грч baktena, statikos што предизвикува стоење) мн мед лекови што го спречуваат или го прекинуваат развојот на бактериите и на габичките (сулфанамидите и некои антибиотици)

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”