Доплеров ефект

Доплеров ефект
физ. промена во брановата должина на светлината или на звукот при која изворот на брановите движења се приближува (помала бранова должина) или се оддалечува (поголема бранова должина) во однос на набљудувачот.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”