атсорпција

атсорпција
(лат. adsorbtio) физ. појава што доведува до тоа секое тврдо тело да ги врзува и да ги згуснува на својата површина гасовите или течностите со кои доаѓа во допир под дејството на привлечните молекуларни сили

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • атсорбат — хем. супстанција што се атсорбира, т. е. тело подложно на атсорпција …   Macedonian dictionary

  • оклузија — (лат. occlusio) 1. затворање, спречување 2. физ. атсорпција на гасови на површината на тврдите тела …   Macedonian dictionary

  • силикагел — (лат. silex, фр. gel мраз) порозна бела маса, по составот кременов диоксид, со голема способност за атсорпција се употребува во хемиската индустрија за сушење и чистење на гасови, масти, нафтени производи и др …   Macedonian dictionary

  • сорпција — (лат. sorbtio) голтање на една материја од страна на друга материја се разликуваат: апсорпција, атсорпција и хемосорпција …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”