архаизира

архаизира
(грч archaios стар) 1. даде/дава на нешто старински облик, 2. пишува или воопшто прави нешто на старински начин

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”