арсенофагизам

арсенофагизам
(грч arsenikon, phagein jade) мед навика на земање арсенови соединенија во количества што инаку се отровни заради јакнење на телесната сила и на половата способност

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”