ариден

ариден
(лат arriditas) 1. сув, сушен изгорен од суша, аридни подрачја површини што се суви или имаат мало количество атмосферски врнежи и интензивно испарување, поради што растителната покривка е скудна или воопшто ja нема, а колебањата на дневните температури се многу големи (најтипични аридни подрачја се пустините), 2. јалов, неплоден, 3. фиг сувопарен

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Плоттиер — Город Плоттьер исп. Plottier Страна АргентинаАргентина …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”