ансилажа

ансилажа
(фр ensilage) 1. сместување на жито во подземни јами, силоси, заради чување, 2. сместување на овошје и зеленчук во трапови заради чување

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”