амплитуда на температурата

амплитуда на температурата
најголемата разлика помеѓу дневната и ноќната температура во одредено место, 2. геогр лак на хоризонтот меѓу изгревот и залезот на сонцето, 3. физ најголемото оддалечување од рамнотежната положба, 4. метеор најголемата разлика во воздушниот притисок, 5. рет начин на изразување надолго и нашироко

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”