американизам

американизам
1. американска јазична особеност на англискиот јазик, 2. израз преземен од американскиот јазик, 3. обичај, менталитет, начин на работа и сл својствен на Американците, 4. имитирање на американскиот начин на живеење

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”