алувиум

алувиум
(лат alluvium) геол најмладиот период во развитокот на Земјата, најгорните, најмладите слоеви на Земјината кора што настанале од нанос од поплави

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”