алкални елементи

алкални елементи
хем група елементи со мала тежина што водата обично ги раствора и на обична температура (на пр, калиум, натриум, рубидиум, литиум, цезиум и франциум), електропозитивни се, хемиски најреактивни, водените раствори на нивните хидроксиди и оксиди имаат алкално дејство

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”