алкалесценција

алкалесценција
(лат alcalescentio) хем преовладување на некоја алкалија, развивање на алкалија што испарува брзо, т е на амонијак(лат alcalescentio) хем преовладување на некоја алкалија, развивање на алкалија што испарува брзо, т е на амонијак

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”