алармна рамка

алармна рамка
(анг alert box) комп кај програмите со графички кориснички интерфејс порака во рамка со која корисникот се предупредува за последиците од следната операција

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”