шингеки

шингеки
(jап.) вид театар што настанал од класичниот театар кабуки во Јапонија, но под западноевропско влијание и со социјална тематика.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”