активна трговија

активна трговија
некогаш извозна трговија 2. денес трговска дејност на еден народ што ги врши и извозот и увозот со сопствен капитал и сопствена работна сила

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”