актанс

актанс
(лат actus дело, движење) 1. двигател, носител на дејство, сила што дејствува, 2. лит праќач и примач на порака, секој носител и учесник во процесот што е пресуден за изградување на некоја порака

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”