центарфор

центарфор
(лат. centrum средиште) спорт. во фудбалот: играч што ја води навалата на еден тим, средниот навален играч.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”