акрограм

акрограм
(грч akros краен, gramma буква) песна во која секој стих започнува со последната буква од претходниот стих

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”