хомогеност

хомогеност
(грч. homogenes) 1. истовидност, истородност
2. збиеност, изедначеност
3. сложност.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ентропија — (грч. entropia) 1. физ. во термодинамиката: количество енергија што не може да се искорнати за одвивање на некој природен процес, изразено како функција на температурата, притисокот и густината на системот ознака Ѕ 2. еднообразност, хомогеност,… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”