холографија

холографија
(грч. holos, graphia опишување) метод на добивање на тридимензионална слика на предмети заснован врз интерференцијата на два светлосни зрака директен од изворот и одбиен од предметот
со холографија се добиваат сите оптички информации за снимениот предмет.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • холограма — (грч. holos цел, целосен, gramma буква, писмо) снимка добиена со холографија (тридимензионална техника) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”