хипостаза

хипостаза
(грч. hypostasis подметнување) 1. основа, подлога
2. срцевина
суштина
3. опредметување, олицетворување на нешто апстрактно во конкретен лик
4. личност, субјект
5. мед. застој, запирање на крвта.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”