херојски

херојски
(грч. heroikos) 1. јуначки, што се однесува на јунак или на јуначкото време на некој народ
2. јуначки, витешки.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • немејски лав — мит. во старогрчката митологија: огромен лав што пустошел во околината на Немеја се додека Херкул не успеал да го убие тоа било првото херојско дело на Херкул …   Macedonian dictionary

  • Алпамиш — народен херојски еп кај некои азиски народи (Узбеците, Казаците, Башкирците) …   Macedonian dictionary

  • Махабхарата — (инд. Mahabharata) најголем староиндиски еп (215. 000 стихови) содржи херојски митови, легенди, филозофски и религиозни трактати едни од најпознатите епизоди на епот се Песна за кралот Нал (Нал и Дамајанта) , Багавад гита и Легендата за Савитра… …   Macedonian dictionary

  • Пентесилеја — (грч. Penthesitea) 1. мит. во старогрчката митологија: ќерка на богот Арес и на амазонската кралица сојузничка на Тројанците во Тројанската војна се борела херојски, а била убиена од Ахил 2. пентелисеја фиг. воинствена жена …   Macedonian dictionary

  • епски — (грч. epos) 1. што се однесува на еп, што има обележје на еп херојски, јуначки 2. полн со подробности (во излагањето), претерано опширен, развлечен …   Macedonian dictionary

  • ероико — (итал. eico) муз. ознака за темпо: херојски, јуначки, т. е. со засилен интензитет …   Macedonian dictionary

  • циклици — (грч. kyklos круг) мн. старогрчки епски поети по Хомер што го опевале главно старогрчкиот херојски период (јунаците и боговите) …   Macedonian dictionary

  • Лекович, Петар — Петар Лекович серб. Петар Лековић Дата рождения …   Википедия

  • Принцип, Слободан — Слободан Йовович Принцип серб. Слободан Принцип Прозвище Слобо (серб. Слобо) Псевдоним Селё (серб. Сељо) Дата рождения …   Википедия

  • Вайнер, Славиша — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Вайнер. Славиша Вайнер серб. Славиша Вајнер …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”