хексаграм

хексаграм
(грч. hex шест, gramma геометриска слика, математичка фигура) 1. шесткрака ѕвезда, геометриска фигура составена од два рамнострани триаголника втиснати еден во друг
знак за распознавање кај питагорејците
2. Давидова ѕвезда, Соломонов печат
симбол на еврејството
3. езог. старокинески идеограм за гатање и медитација (6 колони по 6 цели или испрекинати линии = 64 хиероглифи).

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”