хајделбершки

хајделбершки
човек (лат. Homo heidelbergensis) прачовек од времето на средниот квартар, реконструиран според некои наоди во близината на Хајделберг.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”