функционира

функционира
(лат. functio) 1. врши служба, функција
2. работи, дејствува.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • рестартување — (анг. reboot) комп. операција на повторно стартување на системот кога ќе дојде до негов пад може да се изведе со едновремено притискање на тастерите Ctrl Alt Del или, ако не функционира тоа, со притискање на копчето reset ребутирање топло… …   Macedonian dictionary

  • Miguel Shishman — Zar (Emperador) de Bulgaria Moneda de plata de Miguel Shishman y su hijo Iván Esteban. Reinado 1323 1330 Nacimiento 1280/1292 …   Wikipedia Español

  • бери-бери — (инд beri) мед болест што настанува поради недостиг на витаминот Б, (тијамин) во исхраната, многу е распространета во регионите во кои главна храна на населението е оризот, доведува до хаос во функционирањето на нервниот систем, а како последица… …   Macedonian dictionary

  • блокада — (гер. Blockade) 1. вој. целосно опколување на тврдина, град или крај заради присилување на предавање 2. екон. прекинување и забрана на секаков промет со некоја држава 3. банк. прекинување на исплатата на пари, на давањето на кредит 4. мед.… …   Macedonian dictionary

  • гликоген — (грч. glykys, genos вид) јаглероден хидрат, безвкусна, безбојна и безмирисна супстанција, слична на скробот, во животинското тело, особено во мускулите и во црниот дроб важен за функционирањето на организмот …   Macedonian dictionary

  • емулира — (анг. emulate) комп. функционира и се однесува исто како некој друг хардверски или софтверски елемент …   Macedonian dictionary

  • магнетодетектор — (грч. Magnes, лат. detegere открие/открива) воздухопловен уред што функционира врз база на магнетизмот, а служи за барање и лоцирање на противнички подморници …   Macedonian dictionary

  • макроекономија — (грч. makros, oikonomia управување со куќата) гранка од економската наука што се занимава со економските законитости што се однесуваат на функционирањето на националното стопанство во целост …   Macedonian dictionary

  • метаболизам — (грч. metabole) 1. физичко хемиски процеси на размена на материите што се одигруваат во организмот на сите живи суштества во текот на животот и што ги овозможуваат растењето, одржувањето и нормалното функционирање на организмот 2. менување на… …   Macedonian dictionary

  • оперативен систем — (анг. Operating System) комп. неопходна програма што управува со целокупната работа на еден компјутерски систем: се грижи за правилно функционирање на влезно излезните инструкции, управува со периферните уреди и ресурси оперативен систем/2 (анг.… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”