фратернизација

фратернизација
(фр. fraternisation) братимење, братско однесување, неодржување на примерна дистанција меѓу претпоставен и потчинет.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”