флуидност

флуидност
(лат. fluidum) 1. течност, гасовитост
2. непресиленост (во однесувањето, во зборувањето, во говорот).

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”