физички

физички
(грч. physicos) 1. што се однесува на физиката, на светот, на појавите во природата со кои се занимава физиката
2. вистински, реален
3. што се однесува на телото, телесен
физичка географија географија што се занимава со природните појави (реките, морињата, езерата, планините и др.)
физичка култура систематско јакнење и усовршување на телото со разни вежби и хигиенски навики
физичка работа работа што се врши со силата на организмот, посебно со силата на мускулите.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Список серий телесериала «Школа» — Основная статья: Школа (телесериал) Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии. Показ сериа …   Википедия

  • Серии телесериала «Школа» — Основная статья: Школа (телесериал) Показ сериала «Школа» на Первом канале начался 11 января 2010 года. Изначально сообщалось о 60[1], потом  о 62 сериях[2]. 3 февраля 2010 года на конференции Первого канала[3] один из продюсеров сериала… …   Википедия

  • Школа (телесериал) — У этого термина существуют и другие значения, см. Школа (значения). Школа …   Википедия

  • ФИЗИЧКА — ФИЗИЧКА, физички, жен. (разг.). 1. женск. к физик. 2. Физическая лаборатория (студен.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • РАМ-драјв — (анг. ram drive) комп. посебно конфигуриран дел од РАМ меморијата што може да работи како логичен диск, односно може да извршува функции на еден физички диск се вика и виртуелен диск …   Macedonian dictionary

  • анизометропија — (грч an , isos, metron ops вид) мед нееднаква способност на двете очи за прекршување на светлината анизотропија (грч anisos, tropos обрт) особина на некои материи да немаат исти физички својства во сите правци, спрот изотропија …   Macedonian dictionary

  • аноргазмија — (грч an , orgao буи, пука од здравје) неможност за доживување на оргазам поради разни физички причини …   Macedonian dictionary

  • билдер — (гер bilden) 1. човек што си ги развива мускулите со вежбање, 2. физички развиен, снажен човек …   Macedonian dictionary

  • биоритам — (грч bios, rhythmos одмерено движење) според некои теории, периодична правилна промена на нивото на енергијата и на карактерот на единката на физички, психички и интелектуален план, биолошки ритам на човекот определен од промените на неговиот… …   Macedonian dictionary

  • вирилизам — (лат. virilis) 1. ненормална појава на машки физички црти кај жена (брада, мустаќи, длабок глас) 2. хермафродитизам при кој лицето е од женски пол, а има машки надворешни полови органи …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”