типизација

типизација
(грч. typos) 1. утврдување на единствени особини на некој производ
2. редење, групирање на нешто според основните обележја
3. сведување на помал број модели, на точно определен тип производи.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”