теизам

теизам
(грч. theos бог) 1. религиозно-филозофска догма за постоењето на бог, за разлика од атеизмот (неверувањето во Господ)
2. верување во постоењето на еден Бог, за разлика од верувањето во повеќе богови (пантеизам).

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”