стоицизам

стоицизам
(лат. stoicismus) 1. фил. правец во античката грчка и римска филозофија што стои меѓу материјализмот и идеализмот (основач во Грција е Зенон, а претставник во Рим Марко Аврелиј)
основи на учењето: човекот треба да ги спознае законитостите што владеат во општеството, да живее по углед на природата, ослободувајќи се од нагоните и страстите
бидејќи сите луѓе имаат разум, како божји деца, треба да живеат во една светска држава како едно човештво (поради што се проповеда чувањето на душевниот мир)
2. ладнокрвност и непоколебливост
3. фиг. спокојство и цврстина во тешките искушенија, издржливост и непоколебливост.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • стоа — (грч.) трем во Атина во кој филозофот Зенон ги учел своите ученици (оттаму доаѓа името на филозофската школа стоицизам) …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”