стереогнозија

стереогнозија
(грч. stereo, gignosko спознава) способност за оцена на обликот и големината на некој предмет со пипање.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”