спланхнологија

спланхнологија
(грч. splanchnon утроба, дроб, logia наука) мед. гранка од медицината што се занимава со проучување на внатрешните органи на телото.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • спланхнологический — спланхнологический, спланхнологическая, спланхнологическое, спланхнологические, спланхнологического, спланхнологической, спланхнологического, спланхнологических, спланхнологическому, спланхнологической, спланхнологическому, спланхнологическим,… …   Формы слов

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”