адијабата

адијабата
(грч а-, diabaino минува) физ крива линија што го покажува топлотниот процес без промената на вкупното количество на топлина

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”