адвербијализација

адвербијализација
(лат adverbium) линг преминување на зборовите од некоја граматичка категорија во категоријата прилог (адверб)

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”