адаптивна математичка машина

адаптивна математичка машина
вид компјутер што ja приспособува својата работа кон промените на влезните големини, најчесто се користи во петрохемиската индустрија

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”